Dịch vụ nhận tiền hoặc chuyển tiền ra nước ngoài qua Western Union

Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài qua hệ thống mạng Western Union giúp khách hàng có thể chuyển tiền đến các nước trên thế giới chỉ trong vòng 10 phút. Việc chuyển tiền được thực hiện theo những mục đích hợp pháp tuân thủ quy định hiện hành của NHNN Việt nam về quản lý ngoại hối.
 
Đặc tính sản phẩm
 • Người gửi và người nhận đều là cá nhân.
 • Một cá nhân không được chuyển số tiền vượt quá 7.000 USD/1ngày.
 • Quý Khách nộp USD mặt để chuyển, người nhận nhận tiền bản xứ hoặc USD.
Hồ sơ và thủ tục
Khách hàng lập Giấy đề nghị chuyển tiền (theo mẫu của ABPF-Western Union) nộp cho nhân viên giao dịch kèm theo các giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền.
 
Phí dịch vụ: Theo biểu phí Western Union ban hành tháng 01/2006
Số tiền chuyển (USD)
Phí chuyển (USD)
0.000 - 1.000 
1.001 - 2.000 
2.001 - 3.000 
3.001 - 5.000 
5.001 - 7.500
20 
25 
30 
40 
50
 
Các mục đích chuyển tiền
 • Học tập ở nước ngoài.
 • Chữa bệnh cho bản thân hay thân nhân ở nước ngoài.
 • Trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài.
 • Chuyển tiền cho người thừa kế ở nước ngoài.
 • Đi công tác ở nước ngoài.
 • Định cư ở nước ngoài.
 • Trả phí, lệ phí cho người ở nước ngoài.
Thanh toán
 • Thanh toán bằng ngoại tệ hoặc VNĐ theo yêu cầu
 • Được giao tiền tận nhà khi có yêu cầu
Kỳ hạn Cuối kỳ Hàng tháng
Không kỳ hạn 0.30 0.30
1 tuần 0.30 0.30
2 tuần 0.30 0.30
3 tuần 0.30 0.30
1 tháng 3.50 3.50
2 tháng 3.60 3.50
3 tháng 3.60 3.50
4 tháng 3.60 3.50
5 tháng 3.60 3.50
6 tháng 5.80 5.50
7 tháng 5.80 5.50
8 tháng 5.80 5.50
9 tháng 5.90 5.60
10 tháng 5.90 5.60
11 tháng 5.90 5.60
12 tháng 6.00 5.70
13 tháng 6.10 5.80
18 tháng 6.30 6.00
Ngoại tệ Mua vào Bán ra
  Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L - 10L
55.080 55.450
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
51.800 52.400
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ
51.800 52.500
Vàng NT 99,99%
51.400 52.100
Vàng NT 99%
50.584 51.584
Vàng NT 75%
37.229 39.229
Vàng NT 58,3%
28.527 30.527
Vàng NT 41,7%
19.878 21.878
Đường dây nóng 0918 455 147