Cho vay bổ sung vốn kinh doanh

Vay trung hạn – bổ sung vốn lưu động ngắn hạn là hình thức tài trợ nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý Khách hàng bằng nguồn vốn vay trung hạn, giúp Quý Khách yên tâm sản xuất kinh doanh với nguồn vốn ổn định.
Ưu điểm:
Bổ sung nguồn vốn lưu động trong ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh bằng nguồn vốn vay trung hạn.
 
Tiện ích:
 • Trả góp dần nợ gốc - giảm bớt gánh nặng về tài chính.
 • Dễ dàng theo dõi các khoản phải trả Ngân hàng trong tháng.
 • Chỉ làm thủ tục vay vốn một lần trong suốt thời gian vay.
 
Đối tượng: Quý Khách hàng là Công ty TNHH, Công ty Cổ phần hoặc Hợp tác xã trên địa bàn.
 
Điều kiện:
 • Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
 • Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.
 • Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của ABPF.
Đặc điểm:
 • Loại tiền vay: VND.
 • Thời gian vay: Trên 12 tháng đến tối đa 36 tháng.
 • Phương thức vay: vay món từng lần.
 • Phương thức trả nợ: 
  - Trả nợ gốc: định kỳ hàng tháng hoặc hàng hai tháng hoặc hàng quý.
  - Trả nợ lãi: hàng tháng.
Kỳ hạn Cuối kỳ Hàng tháng
Không kỳ hạn 0.20 0.20
1 tuần 0.20 0.20
2 tuần 0.20 0.20
3 tuần 0.20 0.20
1 tháng 4.00 4.00
2 tháng 4.10 4.00
3 tháng 4.20 4.10
4 tháng 4.20 4.10
5 tháng 4.20 4.10
6 tháng 6.00 5.70
7 tháng 6.10 5.90
8 tháng 6.10 5.90
9 tháng 6.30 6.10
10 tháng 6.30 6.15
11 tháng 6.30 6.15
12 tháng 6.80 6.50
13 tháng 6.80 6.50
18 tháng 6.95 6.50
Ngoại tệ Mua vào Bán ra
  Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L - 10L
55.080 55.450
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
51.800 52.400
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ
51.800 52.500
Vàng NT 99,99%
51.400 52.100
Vàng NT 99%
50.584 51.584
Vàng NT 75%
37.229 39.229
Vàng NT 58,3%
28.527 30.527
Vàng NT 41,7%
19.878 21.878
Đường dây nóng 0903 010 487