Chuyển tiền trong nước

Chuyển tiền trong nước là việc ABPF trích tiền từ tài khoản của khách hàng chuyển cho người nhận ở trong nước thông qua hệ thống ngân hàng.
 
Đối tượng tham gia chương trình:
Tổ chức có tài khoản tại ABPF có nhu cầu chuyển tiền cho người nhận có tài khoản hoặc không có tài khoản tại ngân hàng.
 
Đặc điểm:
 Sử dụng:
  • Tất cả các khách hàng có tài khoản tại ABPF đều có thể yêu cầu ABPF trích tiền từ tài khoản để chuyển tiền.
  • Người thụ hưởng có thể nhận bằng chứng minh nhân dân hoặc thông qua tài khoản tại ABPF hoặc tại ngân hàng khác.
 
Tiện ích:  Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng.
*        
Hồ sơ thủ tục cần thiết:
  • Ủy nhiệm chi trích tiền từ tài khoản.
  • Giấy tờ chứng minh mục đích chuyển tiền.
Kỳ hạn Cuối kỳ Hàng tháng
Không kỳ hạn 0.30 0.30
1 tuần 0.30 0.30
2 tuần 0.30 0.30
3 tuần 0.30 0.30
1 tháng 3.50 3.50
2 tháng 3.60 3.50
3 tháng 3.60 3.50
4 tháng 3.60 3.50
5 tháng 3.60 3.50
6 tháng 5.80 5.50
7 tháng 5.80 5.50
8 tháng 5.80 5.50
9 tháng 5.90 5.60
10 tháng 5.90 5.60
11 tháng 5.90 5.60
12 tháng 6.00 5.70
13 tháng 6.10 5.80
18 tháng 6.30 6.00
Ngoại tệ Mua vào Bán ra
  Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L - 10L
55.080 55.450
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
51.800 52.400
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ
51.800 52.500
Vàng NT 99,99%
51.400 52.100
Vàng NT 99%
50.584 51.584
Vàng NT 75%
37.229 39.229
Vàng NT 58,3%
28.527 30.527
Vàng NT 41,7%
19.878 21.878
Đường dây nóng 0918 455 147